จำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ เมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้ว

จำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่-เมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้ว----feat

การตรวจสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำจริงหรือเปล่า เมื่อไปรับการตรวจแล้วก็พบว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงดี แต่คำถามนี้ตอบได้จากคำถาม 3 ข้อที่จะกล่าวหลังจากนี้

หากคุณตอบคำถามทั้ง 3 ข้อแล้ว มีข้อใดข้อหนึ่งที่คุณตอบว่า “ไม่” นั่นหมายถึงว่า คุณก็ต้องเริ่มที่จะนัดแพทย์เพื่อทำการตรวจร่างกายแล้ว

ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

เคยไปเห็นสถานที่ทำงานของแพทย์ที่จะดูแลคุณแล้วหรือยัง

หากคุณเพิ่งย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนบริษัทประกันภัย คุณอาจจะต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลที่อยู่ในสิทธิประกันภัย ซึ่งไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ซึ่งการตรวจนี้เป็นเหมือนพื้นฐานด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดปัญหาในอนาคต โดยการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวกับการป้องกันทั่วไปจะมีการตรวจที่ไม่มาก เช่น การตรวจความดันโลหิต, วัดระดับคอเลสเตอรอล และอาจมีการตรวจเบาหวาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนัก หรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ทั้งหมดนี้เป็นการตรวจที่ใช้เวลาไม่มาก เพื่อให้ทราบว่าคุณมีสุขภาพแรงหรือไม่ และหากมีการตรวจพบปัญหา แพทย์ก็จะทำการนัดเพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมอีกครั้ง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพ คือ การติดตามดูภาพรวมและปัญหาของสุขภาพ ซึ่งไม่เพียงที่แพทย์จะตรวจพบปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ยังสามารถบอกผลด้านสุขภาพที่มีเมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย

เคยไปเห็นสถานที่ทำงานของแพทย์ที่จะดูแลคุณแล้วหรือยัง

ได้รับการตรวจ หรือฉีดวัคซีนที่เป็นปัจจุบันหรือไม่

จุดมุ่งหมายหลักของการเข้าพบแพทย์ คือการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรค ซึ่งการตรวจจะขึ้นอยู่กับอายุ, เพศ, ปัญหาด้านสุขภาพ, ลักษณะนิสัย และอื่น ๆ การตรวจสุขภาพนั้นมีอยู่หลายอย่าง หลายวิธี แต่ปัจจุบันได้มีแอพลิเคชั่นจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention ; CDC) ที่ช่วยให้การตรวจสุขภาพนั้นง่ายขึ้น โดยคุณจะต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณลงไป แล้วแอพลิเคชั่นจะแนะนำโปรแกรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้

นอกจากการตรวจสุขภาพแล้ว ยังแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนตามระยะที่ควรได้รับ เพียงแค่ตอบแบบทดสอบก็จะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ ซึ่งถ้าคุณไม่ได้มีข้อมูลของการตรวจสุขภาพ หรือรับวัคซีนที่เป็นปัจจุบัน คุณควรที่จะนัดแพทย์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพที่ขาดหายไป

ได้รับการตรวจ-หรือฉีดวัคซีนที่เป็นปัจจุบันหรือไม่

มีการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ หรือรู้ว่าควรจะใช้ชีวิตแบบไหนหรือไม่

สุดท้ายนี้ ยังมีเรื่องง่ายๆที่แพทย์ช่วยให้คุณรู้สึกว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ เพราะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบ ซึ่งถ้าคุณไม่ได้ทำการวิจัยมาเป็นอย่างมาก คุณอาจไม่แน่ใจว่าการบริโภคอาหาร หรือการออกกำลังกายของคุณนั้นเหมาะสมหรือไม่ และหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ แพทย์ก็สามารถที่จะให้คำตอบ หรือแนะนำแนวทางให้กับคุณได้ ในขณะเดียวกัน การตรวจสุขภาพจะช่วยให้แพทย์สามารถแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสุขภาพให้กับคุณได้ดียิ่งขึ้น

หลายคนอาจบอกว่ารู้ว่าควรที่จะทำอะไร แต่การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถชี้ได้ตรงจุดมากกว่า เช่น คุณอาจจะมีสุขภาพที่ดี แต่มีน้ำหนักที่มากกว่าเกณฑ์ หรือต่ำกว่าเกณฑ์ หรือในปัจจุบันคุณมีระดับความดันโลหิตเป็นปกติ แต่มีแนวโน้มที่จะแย่ลงในอนาคต เป็นต้น

มีการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ-หรือรู้ว่าควรจะใช้ชีวิตแบบไหนหรือไม่

ถ้าคุณตอบคำถามทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาว่า “ใช่” ตราบใดที่คุณยังรู้สึกว่ามีสุขภาพที่ดี คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าพบแพทย์ แต่ถ้ามีข้อไหนที่คุณตอบว่า “ไม่” คุณก็ต้องเตรียมตัวที่จะนัดพบแพทย์ได้แล้ว แต่อย่าเพียงเข้ารับการตรวจสุขภาพเพราะรู้สึกว่าคุณควรจะไป แต่ให้คุณฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ รวมถึงสิ่งที่แพทย์อยากเห็นความพัฒนาด้านสุขภาพเมื่อมีการเข้ารับการตรวจครั้งถัดไป

Facebook Comments

ทิ้งข้อความไว้