โรคเอดส์

โรคเอดส์ – โรค เอดส์ – เอดส์

กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมจากเชื้อไวรัสที่ไปทำลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งสามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธุ์ ผ่านทางเลือด และจากแม่สู่ลูก

AIDS

ไม่พบการค้นหา

ดูเหมือนว่าเราพบในสิ่งที่คุณต้องการ บางทีค้นหาสามารถช่วยคุยได้

โรคเอดส์ – โรค เอดส์ – เอดส์

กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมจากเชื้อไวรัสที่ไปทำลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งสามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธุ์ ผ่านทางเลือด และจากแม่สู่ลูก

AIDS