โรค ไต

โรค ไต

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของไต ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกาย หรือรักษาความสมดุลของเกลือและน้ำร่างกายได้

Kidney disease

ไม่พบการค้นหา

ดูเหมือนว่าเราพบในสิ่งที่คุณต้องการ บางทีค้นหาสามารถช่วยคุยได้

โรค ไต

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของไต ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกาย หรือรักษาความสมดุลของเกลือและน้ำร่างกายได้

Kidney disease