ไวรัสซิกา

ไวรัสซิกา – อาการ ไข้เลือดออก – ไข้เลือดออก – โรค ไข้เลือดออก – ยุง ลาย – ยุงลาย

ไวรัสที่ติดต่อจากการถูกยุงที่ติดเชื้อกัด เมื่อร่างกายได้รับเชื้อแล้วจะมีอาการเป็นไข้ อาจมีผื่น ปวดตามข้อ และตาแดง

Virus zika

ซิกา (Zika) เชื้อไวรัสทั่วไปและการป้องกันจากการติดเชื้อ

ซิกา-(Zika)-เชื้อไวรัสทั่วไปและการป้องกันจากการติดเชื้อ---feat

ซิกา อันตรายที่มากับยุง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง แต่คุณสามารถป้องกัน และเรียนรู้การปฏิบัติเมื่อติดเชื้อเพื่อบรรเทาหรือรักษาได้ด้วยตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

ไวรัสซิกา – อาการ ไข้เลือดออก – ไข้เลือดออก – โรค ไข้เลือดออก – ยุง ลาย – ยุงลาย

ไวรัสที่ติดต่อจากการถูกยุงที่ติดเชื้อกัด เมื่อร่างกายได้รับเชื้อแล้วจะมีอาการเป็นไข้ อาจมีผื่น ปวดตามข้อ และตาแดง

Virus zika