ยา คุม ฉุกเฉิน

ยา คุม ฉุกเฉิน – ยาคุม – ที่ตรวจครรภ์ – อาการ คน ท้อง เดือน แรก – อาการ คน ท้อง 1 เดือน – ตั้งครรภ์ – คน ท้อง – ตั้ง ครรภ์ – ตรวจ ครรภ์ – อาการ ของ คน ท้อง – ตรวจครรภ์

ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน จะมียาเพียง 2 เม็ด ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวในปริมาณที่สูงมาก เพื่อกระตุ้นให้ผนังมดลูกของเราโตเต็มที และจำทำให้มีประจำเดือนมาภายใน 2-3 วัน แต่ถ้าประจำเดือนยังไม่มาภายใน 2-3 วัน ควรทำการทดสอบการตั้งครรภ์

Emergency Contraceptive Pills

ทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน!

ทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน!-feat

สำหรับผู้หญิงแล้วการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้นเสี่ยงหรือไม่ เราได้รวบรวมทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม

ยา คุม ฉุกเฉิน – ยาคุม – ที่ตรวจครรภ์ – อาการ คน ท้อง เดือน แรก – อาการ คน ท้อง 1 เดือน – ตั้งครรภ์ – คน ท้อง – ตั้ง ครรภ์ – ตรวจ ครรภ์ – อาการ ของ คน ท้อง – ตรวจครรภ์

ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน จะมียาเพียง 2 เม็ด ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวในปริมาณที่สูงมาก เพื่อกระตุ้นให้ผนังมดลูกของเราโตเต็มที และจำทำให้มีประจำเดือนมาภายใน 2-3 วัน แต่ถ้าประจำเดือนยังไม่มาภายใน 2-3 วัน ควรทำการทดสอบการตั้งครรภ์

Emergency Contraceptive Pills