ยุงลาย

ยุงลาย
ยุงชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคของไข้เลือดออก แบ่งออกเป็น ยุงลายบ้าน และยุงลายสวน

Tiger mosquito

ซิกา (Zika) เชื้อไวรัสทั่วไปและการป้องกันจากการติดเชื้อ

ซิกา-(Zika)-เชื้อไวรัสทั่วไปและการป้องกันจากการติดเชื้อ---feat

ซิกา อันตรายที่มากับยุง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง แต่คุณสามารถป้องกัน และเรียนรู้การปฏิบัติเมื่อติดเชื้อเพื่อบรรเทาหรือรักษาได้ด้วยตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

ยุงลาย
ยุงชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคของไข้เลือดออก แบ่งออกเป็น ยุงลายบ้าน และยุงลายสวน

Tiger mosquito