ยุง

ยุง
แมลงชนิดหนึ่งที่ดูดเลือดเป็นอาหาร แบ่งออกได้หลายชนิด พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น สามารถนำมาซึ่งการติดต่อของโรคได้

Mosquito

ซิกา (Zika) เชื้อไวรัสทั่วไปและการป้องกันจากการติดเชื้อ

ซิกา-(Zika)-เชื้อไวรัสทั่วไปและการป้องกันจากการติดเชื้อ---feat

ซิกา อันตรายที่มากับยุง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง แต่คุณสามารถป้องกัน และเรียนรู้การปฏิบัติเมื่อติดเชื้อเพื่อบรรเทาหรือรักษาได้ด้วยตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

ยุง
แมลงชนิดหนึ่งที่ดูดเลือดเป็นอาหาร แบ่งออกได้หลายชนิด พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น สามารถนำมาซึ่งการติดต่อของโรคได้

Mosquito