เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความดันเลือดของร่างกาย โดยจะแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขผ่านหน้าจอ

Blood pressure monitor

ภัยร้ายที่คาดไม่ถึง!! ฆาตกรเงียบจากโรคความดันโลหิตสูง

ภัยร้ายที่คาดไม่ถึง!!-ฆาตกรเงียบจากโรคความดันโลหิตสูง---feat

ความดันโลหิตสูง โรคที่ไม่แสดงอาการเตือน โรคที่อาจนำภัยร้ายทางสุขภาพมาสู่คุณ หมั่นตรวจสอบค่าความดันเลือดโดยอาศัยหลักต่อไปนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องวัดความดัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความดันเลือดของร่างกาย โดยจะแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขผ่านหน้าจอ

Blood pressure monitor